Romanus & Selling, 2022-02-25

Foto: Robert Edwards

Tidlös kvinnoklassiker får nytt liv med förord av Kristina Sandberg

Få har skrivit med en sådan glödande penna om hårt arbetande kvinnors lott i manssamhället. Den amerikanska författaren Tillie Olsen har hyllats som skildrare av den kvinnliga tystnaden och i hennes texter finns ett tryck av vrede, sorg och ensamhet som talar lika mycket till kvinnor idag som när den prisade novellsamlingen Jag står här och stryker utkom första gången 1961.

I USA är Tillie Olsen en litterär ikon. Hennes flerfaldigt prisbelönta böcker tillhör litteraturundervisningen på amerikanska universitet och hon mottog under sin livstid, inte mindre än, nio hedersdoktorsutnämnden.

Åsa Selling, förläggare:

– I Sverige har många denna litteraturskatt kvar att upptäcka, och för att råda bot på det återutger vi Jag står här och stryker med nytt förord av Kristina Sandberg.

Med ett precist och avskalat språk skriver Olsen om fattigdom, överlevnad och moderskapets ambivalens. Konflikten mellan rollerna som maka, mor och författare var i allra högsta grad självupplevd och av det skälet blev hennes författarskap sparsmakat också i omfång.

Margret Atwood, en av många som hyllat Olsens verk, konstaterade: – Det fanns bara en anledning till att hon inte skrev: En dag har 24 timmar. I 20 år hade hon inte tid, inte energi och inga pengar för att köpa något av det.

Jag står här och stryker i översättning till svenska av Else Lundgren ges ut 30 mars

Mediekontakt:

Veronica Buchschatz, veronica.buchschatz@bonnierforlagen.se