Romanus & Selling, 2024-06-24

Foto: Peter Kroon

Tidigare ärkebiskopen Antje Jackelén samlar sina tankar kring samtida frågor i ny bok

I boken Tio tankar för själens hunger reflekterar f.d. ärkebiskopen Antje Jackelén kring existentiella begrepp såsom förnuft, ångest, skam, frihet, försoning och hopp. I sina texter ger hon perspektiv på hur vi kan hantera oro och möta samtidens och vardagens utmaningar. Hon lyfter också fram de fem farliga P:na i vår tid – polarisering, populism, protektionism, postsanning och patriarkatet.

Antje Jackelén:

Foto: Peter Kroon

– Själen behöver näring, och det ger vi den genom att bolla de stora orden, idéerna och tankarna. Det är jag glad att få göra i den här boken. Det gör mig ont att vi har släppt iväg en hel generation utan tillgång till den existentiella skattkistan. Idag lär vi oss mycket om regler som gör att livet flyter på i det praktiska, men vi behöver också lära oss mer om den inre kompassen och rehabilitera omdömet.

Tio tankar för själens hunger består av tio texter som både skänker tröst och utmanar tanken. En bok att ha som inspiration och stöd i egna funderingar, för att stanna upp i vardagen en stund, för att läsa i bokcirkeln eller ge bort som gåva.

Antje Jackelén:

– Om förståelsen för de stora orden och idéerna ökar, växer också vår motståndskraft inför de kriser ochomställningar som mänskligheten står inför. Hoten mot demokratin. Klimatomställningen. Utarmningen av den biologiska mångfalden. AI som många har motstridiga känslor inför. Vi behöver reflektionen för att mobilisera.

I boken skriver Antje Jackelén att den moderna människan har låst in sig i tiden, kastat bort nyckeln och gjort snabbheten till sitt livskoncept. Vad gör det med oss? Vad är det att vara människa och hur behåller vi tillit och hopp?

Tio tankar för själens hunger ges ut 17 september 2024. Ljudboken släpps samma dag och läses in av Antje Jackelén själv.

Antje Jackelén

Ärkebiskop emerita Antje Jackelén, bosatt i Lund, har lång erfarenhet som församlingspräst och har forskat och undervisat om dialogen mellan naturvetenskap och teologi. Under åren 2007–2014 tjänstgjorde hon som biskop i Lunds stift och 2014 2022 var hon ärkebiskop, Svenska kyrkans främsta företrädare. Idag är hon senior rådgivare vid Lunds universitet och föreläser både i Sverige och utomlands. Antje Jackelén har deltagit flitigt i debatten i olika samtidsfrågor och har bland annat skrivit böckerna Samlas kring hoppet (2016) och Otålig i hoppet (2020) samt medverkat i flertalet antologier.

För intervjuförfrågningar, bilder eller mer information, vänligen kontakta:

Magdalena Höglund, 0733 338840 eller magdalena@highlandpr.se