Romanus & Selling, 2024-01-24

Foto: Elisabeth Ohlson

Mian Lodalen utnämnd till hedersdoktor

Författaren och journalisten Mian Lodalen har utsetts till hedersdoktor vid Jönköping University. Titeln tilldelas personer som på betydande sätt har bidragit till utveckling av forskning och utbildning vid Jönköping University (JU). Ceremoni äger rum 4 maj vid Jönköping Universitys Akademiska högtid.

Motivering

"Mian Lodalens arbete för jämlikhet kopplar starkt an till det globala hållbarhetsmålet för minskad ojämlikhet och stämmer väl in i Jönköping Universitys förebyggande arbete för att motverka diskriminering och främja lika villkor. Hennes arbete är viktigt och knyter an och inspirerar Hälsohögskolans arbete för att bidra till en jämlik hälsa i både utbildning och forskning."

Om Mian Lodalen

Mian Lodalen, född i Jönköping,  är författare, frilansjournalist, krönikör och är en flitigt anlitad föredragshållare. Hon har sedan länge engagerat sig i frågor som rör feminism, hbtqi+ och djurrätt, något som också återspeglas i hennes böcker och texter. Hon är en modig person som vågar sticka ut och väjer inte för svåra frågor och värnar alltid om sårbara grupper i samhället.

2020 utkom Lisa och Lilly – den första delen i Mian Lodalens historiska romansvit om homosexuellas livsöden. Boken blev en stor framgång, älskades av läsarna och tilldelades QX-priset för Årets Bok. Uppföljaren Lesbiska ligan utkom 2021.