Romanus & Selling, 2023-09-07

Foto: Linda Boström

Lina Kumlin debuterar med romanen Staden. I råttans år

Stockholm januari 2020. I Husby funderar 19-åriga Yoselin över hur livet ska bli, samtidigt som 81-åriga Lilly i Sollentuna tänker på hur livet blev. På Kungsholmen brottas Jonas med vad det innebär att vara en bra förälder medan Marisa är orolig över hur hon ska orka med det tunga arbetet inom sjukvården. Samtidigt börjar ett virus att sprida sig ute i världen, ett virus som kommer allt närmare.

Foto: Linda Broström

Lina Kumlin är född och uppvuxen i Huddinge, södra Stockholm, men bor sedan 2022 i Nyköping med sin familj. I sin debutroman, med utgångspunkt från staden, skapar hon en hög samtidskänsla av annalkande katastrof när vi genom fyra familjer får följa pandemins framfart.

Lina Kumlin:

– Inspirationen kom efter omläsning av Fogelströms Stad-serie där han med ett kollektiv av röster skildrar ett Stockholm i ständig förändring. Efter läsningen var det något som började pocka på, en röst som frågade hur livet i ett nutida Stockholm skulle kunna gestaltas. Ett Stockholm i ett Sverige där klassklyftorna åter ökar, där olika grupper ställs mot varandra och där den pågående pandemin förstärker de ojämlika livsvillkoren.

Vid sidan av författarskapet är Lina utbildad planeringsarkitekt och har lång erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor. Hon har tidigare fördjupat sig i ensamhet ur ett stadsbyggnadsperspektiv och arbetar idag med undervisning och rådgivning kopplat till hållbar samhällsutveckling.

Lina Kumlin:

– Som samhällsplanerare, och som född och uppvuxen i Stockholm, kände jag att jag hade en del att ta av. Min frustration över Stockholms ojämlika livsvillkor har fungerat som bränsle. Det växte till en berättelse där jag kunde använda mig av den vanmakt som jag har känt i mitt arbete och den sorg jag har känt över den skeva samhällsdebatten.

Staden. I råttans år är tänkt att ingå i en större serie som sträcker sig från 80-talet fram till idag. Det är en fängslande kollektivroman om staden i sig och om dess olika livsvillkor, samt om hur tidigare upplevelser formar oss och våra relationer i den tid vi lever i nu.

Läs mer om boken och författaren på vår webbplats.

Mediakontakt

Marie Birde, marie.birde@kultpr.se