Romanus & Selling, 2021-03-18

Foto: Emily Dahl, Malin Nerby

Johanna Wester visar på nidbilder av kvinnor i grupp i boken Catfight

Vår kultur har många idéer om kvinnor som missunnsamma rivaler. Var kommer de fördomarna ifrån och vilken effekt får de? I boken Catfight söker Johanna Wester svar genom att titta på allt från nöjesvärlden och medierna till politiken, språket och historien. Det här är en skarp genomgång av hur kvinnliga gemenskaper nedvärderas och förhindras, utan att vi ens tänker på det. Genom att avslöja myterna om kvinnor i grupp visar Catfight hur vi kan hindra dem från att gå i arv.

”Kvinnor trycker ned varandra. Tjejer är så falska. Flickor kan inte leka tre. På kvinnodominerade arbetsplatser snackas det mycket skit. Det är lättare att hänga med män, där är det raka rör!” Så lyder flera vanliga repliker. Trots en hoppingivande feministisk samhällsutveckling finns det många bilder av att kvinnor inte kommer överens. Från både folkmun och populärkultur hörs samma historia. Till och med de mest välmenande av parter, som föräldrar och lärare, håller liv i bilder av att flickor har svårt att samarbeta.

– I samhället i stort sprids framför allt tre patriarkala nidbilder av kvinnor i grupp. Att vi är inkompetenta, att vi inte gillar varandra och att vi inte kan samarbeta. Flickor som får höra sådant från vaggan kan lätt ta detta för en sanning, och i boken vill jag lyfta konsekvenserna som det får. Den fråga jag framför allt har ställt till forskare, historiker och debattörer är hur kvinnors samspel kan påverkas av en värld präglad av nedvärderande kvinnosyn, säger Johanna Wester, vars eget beteende inte heller undgår granskning.

Betydelsen av kvinnors solidaritet med varandra utkristalliserade sig för Johanna Wester när hon utbildades till barnrättsinformatör för Unicef och började hålla föreläsningar i kvinnorätt, först åt Amnesty och senare Svenska FN-förbundet. I samhällen där villkoren för kvinnor är särskilt usla och där grundläggande rättigheter hotas kan det vara kvinnors nätverk som håller dem vid liv.

– Det är oroande hur man pratar om kvinnor i grupp. Det förekommer så många kritiska antydningar och antaganden om vad som kan väntas av flickgemenskaper och kvinnliga samarbeten, ibland uttryckta även av kvinnor själva. Jag är inte ute efter att framställa kvinnor som helgon, men göra en poäng av att det är okej att ha meningsskiljaktigheter och samtidigt ge några fantastiska exempel på vad kvinnor i grupp har åstadkommit, historiskt och i nutid.

Catfight – Nidbilder av kvinnor i grupp ges ut av Romanus & Selling och kommer ut den 21 april. Bokomslag och författarbilder finns att ladda ner här. 

Om Johanna Wester

Johanna Wester har en examen i etnologi och arbetar med mänskliga rättigheter. Bland annat är hon Svenska FN-förbundets föreläsare om kvinnors rättigheter och utbildar i barnkonventionen, med bakgrund hos Unicef, Amnestyakademin, Ecpat och Mind. Hon har suttit med i Palmecentrets internationella expertgrupp, ansvarat för diskrimineringsfrågor hos regeringsinitiativet Nationell samverkan för psykisk hälsa och skrivit artiklar för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

För recensionsexemplar, bilder eller mer information, vänligen kontakta:

Magdalena Höglund, Presskontakt, Romanus & Selling
tel: 0733 338840 eller e-post: magdalena@highlandpr.se