Romanus & Selling, 2023-03-08

Foto: Liisa Eelsoo

Årets Selma 2023 prisar arbetet mot kvinnlig könsstympning

Det feministiska priset Årets Selma 2023 går till tre personer som arbetar med att öka kunskap om och stötta kvinnor som har utsatts för könsstympning. Priset tilldelas Bita Eshraghi och Cecilia Berger, biträdande överläkare på Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm och Luul Jama, grundare av den ideella organisationen Existera. Priset delas ut för sjätte året i rad på internationella kvinnodagen den 8 mars, till en person eller organisation som har gjort avtryck i jämställdhetsdebatten och påverkat till en förändring och förbättring i samhället.

Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och utförs utan medicinskt syfte. Unicef beräknar att mer än 200 miljoner kvinnor världen över har utsatts för könsstympning och att nära 4 miljoner flickor och kvinnor löper risk att drabbas varje år. Personer som varit utsatta för könsstympning lever även i Europa och i Sverige på grund av migration från länder där det är tradition.

Motivering Årets Selma 2023 lyder:

Luul Jama, grundare av den ideella organisationen Existera, och Bita Eshraghi och Cecilia Berger, biträdande överläkare på Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm, tilldelas tillsammans priset Årets Selma 2023 för sitt arbete mot kvinnlig könsstympning. Existera arbetar oförtrutet för att öka kunskaperna om könsstympning och för att stötta de som har utsatts eller riskerar att göra det. Amelmottagningen erbjuder stöd och kvalificerad vård för dem som har utsatts och utbildning för vårdpersonal och andra yrkesgrupper. Vi vill med Årets Selma 2023 uppmärksamma denna extrema form av våld mot flickor och kvinnor som inte tillräckligt ofta lyfts fram i ljuset.

Luul Jama och Existera driver en telefonjour dit flickor och kvinnor från hela landet kan ringa, liksom cirklar och mötesgrupper där kvinnor kan lära sig mer och prata om sina fysiska eller psykosomatiska besvär.

Luul Jama, grundare av den ideella organisationen Existera:

– Jag är oerhört rörd och glad för utmärkelsen Årets Selma. Könsstympning behöver uppmärksammas mer och utsatta kvinnor och flickor behöver få bli sedda. Hos oss får kvinnorna sätta ord på vad som har hänt med deras kroppar och hur det har drabbat dem. Det är ett skambelagt ämne som få har vågat prata om innan de kommer till oss. Vi bjuder också in och utbildar vård- och skolpersonal där de kan lära sig hur de kan bemöta och hitta sätt att stötta kvinnor som har blivit utsatta. Vår största utmaning är att få politiker att ta frågan på allvar och införa förebyggande insatser för att få dessa brutala övergrepp att upphöra.

Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm är en specialistmottagning som erbjuder vård till dem som har genomgått kvinnlig könsstympning. De sprider också kunskap om kvinnlig könsstympning till yrkesverksamma personer, främst inom hälso- och sjukvården men också inom skola, socialtjänst, polis och rättsväsende. De har hittills utbildat 11.500 yrkesverksamma personer och målet är ökad kunskap och ett förbättrat omhändertagande och bemötande av denna patientgrupp.

Cecilia Berger, biträdande överläkare på Amelmottagningen:

– Det finns ett behov av ökad kunskap om kvinnlig könsstympning i samhället och priset Årets Selma gör att frågan kommer upp på agendan. Vi vill också förmedla att det finns vård och stöd att få för den som drabbats, liksom information att ta del av för den som önskar det. Min förhoppning är att detta pris i förlängningen bidrar till ett förbättrat omhändertagande av personer med erfarenhet av kvinnlig könsstympning.

Bita Eshraghi, biträdande överläkare på Amelmottagningen:

– Vi har jobbat intensivt med att utbilda yrkesverksamma,  men fortfarande kan det vara svårt att nå ut till själva patientgruppen. På grund av bristande tillgänglighet på specialistmottagningar har vi tagit fram sex informationsfilmer som kan användas av både patienter och yrkesverksamma.

Se Amelmottagningens informationsfilmer om könsstympning.

Läs gärna mer om de nominerade till Årets Selma 2023 samt vilka som är de nya jurymedlemmarna.

Pressbilder på vinnarna finns att ladda ner här.

Årets Selma är ett feministiskt pris som delas ut av bokförlaget Romanus & Selling. Priset går till en person eller organisation som gjort avtryck i jämställdhetsdebatten och påverkat till en förändring och förbättring i samhället. Årets Selma delas ut på kvinnodagen den 8 mars och består av en prissumma på 10 000 kronor samt ett diplom. Priset Årets Selma grundades 2018 av SelmaStories och Bonnierförlagen och har sedan dess delats ut årligen. År 2023 tar bokförlaget Romanus & Selling över Årets Selma med en ny jury.