Romanus & Selling, 2024-06-17

Foto: Stefan Tell

Advokatsamfundets generalsekreterare bokdebuterar med roman om barns utsatthet i vårdnadstvister

Advokaten och Advokatsamfundets generalsekreterare, Mia Edwall Insulander, debuterar som författare med en roman som skildrar en uppslitande vårdnadstvist. Efter att ha arbetat som familjerättsadvokat i 20 år har hon bevittnat många fall där barnens perspektiv ofta hamnat i skymundan. I sin skönlitterära debut Tvisten har hon valt att lyfta ämnet i romanform. Samtidigt ger hon ut ett soundtrack till boken – Stay by my side där hon vill ge barnet en röst.

Mia Edwall Insulander:

Foto: Stefan Tell

– Som advokat företräder man endast den ena parten i tvisten, och det är lätt att känna vanmakt eftersom många föräldrar inte har en samsyn kring vad som är bäst för barnet. Detta har jag velat vända och vrida på i min berättelse, där man får ta del av båda föräldrarnas perspektiv. Tvisten är en blandning av mina erfarenheter och de otaliga, och ofta såriga, vårdnadstvister jag har arbetat med genom åren. Eftersom barnets röst saknas i boken, skrev jag även en låt – berättad ur barnets perspektiv, Stay by my side. Den kan med fördel lyssnas på efter att man läst boken. För mig var det viktigt att faktiskt förmedla barnets röst också eftersom den är frånvarande i tvisten.

– Vårdnadstvister lämpar sig inte särskilt bra i domstol egentligen. Barnkonventionen blev lag för några år sedan och ändå har inte barn blivit rättighetsbärare i vårdnadstvisterna så som de bör vara. De familjerättsliga tvisterna behöver få större plats i debatten, alltför många barn hamnar i kläm och barnens perspektiv behöver komma fram bättre.

Handlingen – Tvisten

En tid efter separationen blir Sandra mer och mer övertygad om att Mats inte är bra för dottern. Mats å andra sidan förstår inte varför Sandras hetsiga temperament ska gå ut över honom. Tvisten är en roman om en vårdnadstvist ur både mammans och pappans perspektiv och successivt inser man att ingen av dem tycks vara är helt pålitlig i kampen om deras gemensamma barn. Oåterkalleligt hamnar det älskade barnet i bakgrunden trots att alla, inklusive myndigheter, säger sig sträva efter hennes bästa.

I debutromanen Tvisten skildras med skrämmande tydlighet vad som kan hända när besluten om våra närmaste relationer överlämnas till domstol och myndigheter.

Tvisten har utgivningsdag den 19 augusti. Ljudboken kommer samma datum och läses in av Anna Maria Käll. Bokomslag och pressbilder.

Om Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander är advokat och generalsekreterare för Advokatsamfundet. Hon har arbetat som jurist och advokat med inriktning på familjerätt i över 20 år och har medverkat i flera fackböcker rörande familjerätt och som expert i olika statliga utredningar. Hon är ordförande i Barnrättscentrum som är ett forskarcentrum på Stockholms universitet med fokus på barns rättigheter och har deltagit som familjerättsexpert i flera tv-program. Mia Edwall Insulander är också ansvarig utgivare för tidskriften Advokaten och skriver regelbundet artiklar och krönikor rörande aktuella juridiska frågor. Hon bor i Stockholm med familj.

Lyssna gärna på Mia Edwall Insulanders låt ur barnets perspektiv – Stay by my side.

För bokning av intervjuer, bilder eller mer information, vänligen kontakta:

Magdalena Höglund, presskontakt, 0733 338840 eller magdalena@highlandpr.se